21Februar2018

Prispevki

Splošni pogoji - oglaševanje

Splošni pogoji  oglaševanje - AudioGuide.si

1. Cene
Cene v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV) in veljajo za objavo pravočasno oddanega oglasa, pripravljenega za tisk. Pripravo, obdelavo in popravljanje oglasov zaračunavamo posebej, cena po dogovoru glede na obseg dela.


2. Naročilo oglasnega prostora
Osnova za objavo oglasa je naročilo, ki je dostavljeno v pisni obliki po pošti ali e-pošti, katerega pošiljatelj je razpoznaven iz elektronskega naslova. Novi naročniki morajo ob naročilu navesti tudi vse elemente naročilnice, ki jih zahteva zakonodaja.

Oglasni prostor je potrebno rezervirati na oglas (at) audioguide.si ali v pisni obliki po pošti na naslov podjetja Pisanka d.o.o., Cesta IX. korpusa 64, 5250 Solkan.


3. Reklamacije
Reklamacije sprejemamo v pisni obliki v roku 8 dni po objavi. Za napake, ki so posledica slabe predloge ne odgovarjamo.

4. Vsebina oglasov
Sporočila oglasov morajo biti v skladu s kodeksom oglaševanja in veljavno zakonodajo. Za vsebino objave je odgovoren naročnik.


5. Način priprave oglasov
Oglase sprejemamo v TIFF, EPS, PDF in JPEG formatu. Slikovni elementi morajo imeti najmanj 300 dpi resolucije in morajo biti v CMYK barvnem modelu.

6. Možnosti dostave oglasov
Izdelane oglase je potrebno dostaviti v elektronski obliki na e-poštni naslov oglas (at) audioguide.si. Materiale nam lahko posredujete tudi na CD-ju po pošti na naslov podjetja Pisanka d.o.o., Cesta IX. korpusa 64, 5250 Solkan.


7. Druge oblike oglaševanja
Za oglaševanje v obliki, ki ni opredeljena s cenikom se sklenejo individualni dogovori po posebej dogovorjeni ceni.

8. Izpolnitev obvez za ponudnika
Ponudnik se s sprejemom in potrditvijo naročila obvezuje, da bo naročene izdelke/storitve dostavil oziroma izdevel v določenem roku.

9. Izpolnitev obvez za naročnika
Naročnik se z izpolnitvijo in oddajo naročilnice obvezuje, da bo naročene izdelke/storitve poravnal v določenem roku.

Sledi nam